Psychotherapie

Ik werk inzichtgevend, met een combinatie van werkvormen uit verschillende therapiestromingen.

Cliƫntgerichte therapie
Deze vorm van therapie richt zich vooral op groei en ontwikkeling en is minder klachtgericht dan sommige andere therapiestromingen. Het achterliggende idee is dat we beschikken over een zelfherstellend vermogen. Wanneer je duidelijker gaat zien welke kenmerken van jezelf en je omstandigheden klachten of problemen veroorzaken, kun je desgewenst veranderingen aanbrengen.

Acceptance and Commitment Therapy
We proberen vaak om moeilijke gedachten en gevoelens niet te voelen. Dit wordt ook wel “vermijden” genoemd, iets dat we op allerlei manieren doen. Bijvoorbeeld door erg hard te werken, voortdurend afleiding te zoeken of onszelf te verdoven met behulp van middelen. Het tegendeel van vermijding is acceptatie, een van de belangrijkste onderdelen ACT (Acceptance and Commitment Therapy), een relatief nieuwe vorm van therapie. ACT is er niet op gericht klachten weg te nemen maar om er op een andere manier mee om te gaan.

Biografisch werken
Bij bepaalde vragen is het zinvol om samen naar je levensloop te kijken. Als je samenhang in je leven ontdekt en je gaat zien hoe gebeurtenissen in je leven een geheel vormen, dan geeft dat rust. Het helpt om je leven te accepteren, inclusief alles wat er moeilijk aan is. En, net zo belangrijk, om te bepalen hoe je nu – met alles wat er gebeurd is, verder wilt gaan.

Focussen
Soms weet je niet zo duidelijk waar klachten mee samen hangen. In dat geval kan het helpend zijn om door middel van focussen, een lichaamsgerichte techniek, helder te krijgen wat er speelt en ruimte te maken voor ontspanning en verandering.