Tarieven en vergoeding

Kosten en vergoedingen

U komt voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking wanneer u een verwijzing van de huisarts heeft.
 De basisverzekering vergoedt circa 5 tot 10 behandel-afspraken in de Basis-GGZ (GBGGZ). 

De specialistische GGZ (SGGZ) is er voor behandeling van de meer complexe problemen. Binnen de SGGZ zijn meer behandel-afspraken mogelijk dan binnen de GBGGZ.
 U komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer u daartoe een verwijzing van de huisarts heeft. 

Ik werk ongecontracteerd. Bij ongecontracteerde zorg krijgt u, afhankelijk van uw verzekering, een behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed. Bij een pure restitutiepolis bent u vrij in het kiezen van uw behandelaar en krijgt u uw kosten volledig vergoed. Sommige verzekeraars verkopen een restitutiepolis maar vergoeden niet het hele bedrag maar ongeveer 90% van de kosten. 

Bij een naturapolis krijgt u een deel van de kosten vergoed; tussen de 50-80%. 

Bij vragen over ongecontracteerde zorg kunt u contact met mij opnemen. Daarnaast is het raadzaam om voor de start  van een behandeling de site van de contractvrijepsycholoog te lezen en uw polis goed te lezen.  www.contractvrijepsycholoog.nl Op deze site staan voor 2019 alle vergoedingen per verzekering.

Elk half jaar ontvangt u een rekening die u aan mij moet voldoen. De rekening moet u bij uw verzekering indienen om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

U heeft een wettelijk verplicht eigen risico van € 385 welke de zorgverzekeraar niet zal vergoeden. 

U kunt de behandeling ook zelf betalen, de kosten zijn gelijk aan het NZA tarief.

In geval u een afspraak mist of bij een afzegging minder dan 24 uur voor het consult breng ik u € 50,- in rekening. Deze kosten kunt u niet in rekening brengen bij de verzekering.

Zie voor verdere informatie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Tarieven en prestaties, Nederlandse Zorgautoriteit. www.nza.nl

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit van de curatieve GGZ ontwikkeld. Deze norm is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut. De Nederlandse ZorgAutoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) onderschrijven deze afspraken in het veld.

Het kwaliteitsstatuut geeft u als cliënt meer inzicht in de organisatie van de zorg. Zorgaanbieders leggen hiermee vast hoe zij gepaste zorg leveren.