Kwaliteitsstatuut

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit van de curatieve GGZ ontwikkeld. Deze norm is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut. De Nederlandse ZorgAutoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) onderschrijven deze afspraken in het veld.

Het kwaliteitsstatuut geeft u als cliënt meer inzicht in de organisatie van de zorg. Zorgaanbieders leggen hiermee vast hoe zij gepaste zorg leveren.

Hieronder vindt u de link die verwijst naar mijn kwaliteitsstatuut. Kwaliteitsstatuut Louise Bredero